Τα χρώματα της ζωφόρου

Διάλεξε το λίθο που θέλεις να χρωματίσεις

The colours of the Frieze

Select the frieze block you want to colour

Γνώριζες ότι...

η σημερινή σχεδόν λευκή απόχρωση της ζωφόρου οφείλεται στο χρόνο;

Δεν γνωρίζουμε με σιγουριά ποιο χρώμα είχαν τα γλυπτά του ναού. Φαίνεται πάντως πως το βάθος της ζωφόρου ήταν γαλάζιο και οι ανάγλυφες μορφές της ήταν πολύχρωμες. Την εικόνα των μορφών συχνά συμπλήρωναν μεταλλικά εξαρτήματα που στερεώνονταν πάνω στο μάρμαρο.

Did you know that...

the current almost white hue of the frieze is due to time?

We do not know for sure what colour the temple sculptures had. It seems that the background of the frieze was blue and the relief figures were colourful. The figures were often adorned with metal fittings that were fixed on to the marble.

Χρωμάτισε τη ζωφόρο και...στο σπίτι

Διάλεξε τον λίθο της ζωφόρου που σ’ αρέσει, τύπωσέ τον και διακόσμησέ τον με όποιον τρόπο προτιμάς. Μπορείς να τον χρωματίσεις ή να χρησιμοποιήσεις την τεχνική του κολάζ με χρωματιστά χαρτιά ή άλλα υλικά που έχεις στο σπίτι σου.


Υλικό για το σπίτι

στην τάξη

Τυπώστε όλα τα κομμάτια του λίθου με τους θεούς και μοιράστε τα στην τάξη για να τα διακοσμήσει ο καθένας όπως θέλει. Στη συνέχεια ενώστε όλα τα κομμάτια για να δείτε το πραγματικό μέγεθος του λίθου.


Υλικό για την τάξη

You can also colour the frieze...at home

Choose the frieze block you like, print it and decorate it in any way you prefer. You can colour it or use the collage technique with coloured papers or other materials you have at home.


Download home activity

in class

Print all the pieces of the block depicting the gods and distribute them to the pupils to decorate them as they wish. Then join all the pieces together to see the actual size of the block.


Download class activity