Η ζωφόρος του Παρθενώνα
Η ζωφόρος του Παρθενώνα

Τα χρώματα της ζωφόρου: Υδριαφόροι

Τhe colours of the Frieze: Water-Bearers

Τι βλέπεις;

Ο λίθος που χρωματίζεις είναι ο έκτος λίθος της βόρειας ζωφόρου, ΒVΙ.

Τέσσερις νέοι άνδρες ντυμένοι με μακριά ιμάτια μεταφέρουν μεγάλες υδρίες με νερό για τα ζώα της θυσίας (υδριαφόροι). Οι τρεις πρώτοι προχωρούν στη σειρά ενώ ο τέταρτος σκύβει για να σηκώσει την υδρία που έχει ακουμπήσει στο έδαφος. Ακολουθεί ένας μουσικός που παίζει διπλό αυλό, το σώμα του οποίου συνεχίζεται στον επόμενο λίθο. Μπορείς να μάθεις περισσότερα για το λίθο αυτόν πατώντας εδώ.

B VB VIB VII

What can you see?

The frieze block that you are colouring is the sixth of the north frieze, NVI.

Four young men with their himatia wrapped around them bear heavy water jars (hydriai) for watering the animals of the sacrifice (hydriaphoroi). The first three water-bearers walk one behind the other whereas the fourth had rested his jar for a moment on the ground and now prepares to lift it up again. Next, comes, a musician who plays a double-flute whose body continues on the next block. You can learn more about this frieze block by clicking here.

N VN VIN VII

Οδηγίες

Γίνε κι εσύ ένας αρχαίος ζωγράφος και ζωντάνεψε τη ζωφόρο με τα χρώματα που προτιμάς!

Επίλεξε την περιοχή του λίθου που θέλεις να χρωματίσεις και διάλεξε το χρώμα που επιθυμείς από την παλέτα στο κάτω μέρος της οθόνης. Ένα λευκό περίγραμμα φωτίζει τη συγκεκριμένη περιοχή και όταν πατάς επαναλαμβανόμενα σε αυτήν γίνεται το χρώμα πιο έντονο. Με το τελευταίο εικονίδιο της παλέτας αφαιρείς το χρώμα από την επιλεγμένη περιοχή. Αν κάνεις κάποιο λάθος, χρησιμοποίησε το κουμπί αναίρεσης . Εάν θέλεις να σβήσεις όλα τα χρώματα και να ξαναρχίσεις, πάτησε το κουμπί επανεκκίνησης . Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα σχετικά με τον λίθο που χρωμάτισες, πάτησε στο κουμπί πληροφοριών . Τέλος, αν θέλεις να δεις τον λίθο και σε γραμμικό σχέδιο πάτησε το κουμπί με τη φιγούρα κάτω δεξιά .

How to play

Become an ancient painter and make the frieze come alive by painting it in your favourite colours!

Select the colour you want from the palette at the bottom of the screen and click on the area of the block you want to colour. A white outline illuminates that area and when you repeatedly tap on it, the colour becomes more intense. The last icon on the palette removes the colour from the selected area. If you make a mistake, use the undo button . If you want to erase all colours and start over, click on the restart button . If you want to find out information about the block you coloured, click the information button with the i . Finally, you can also view the block in a line drawing by clicking the button with the figure at the bottom right .

Καθαρισμός

Θέλεις να σβήσεις όλα τα χρώματα;

Start over

Do you want to clear all colors?